พิธีรับประกาศนียบัตร

       พิธีรับประกาศนียบัตร วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูลแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 11 สิงหาคม 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับ โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ เป็นหน่วยฝึกอาชีพ สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Visitors: 64,425