ผลการประเมินโรงเรียนนอกระบบ

       ผลการประเมินโรงเรียนนอกระบบ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก และดี ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณาบุรี เขต 2 โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ ลำดับที่ 374 ได้รับการประมาณคุณภาพภายในระดับ ดีมาก ประกาศมา ณ วันที่ 5 กันยายน 2559

Visitors: 64,426