ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสมของบริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์ อู่ทอง จำกัด จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมดี จึงอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขากลุ่มอาชีพ ภาคบริการ สาขาอาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 ณ วันที่ 13 กันยายน 2559

Visitors: 64,421