ข่าวสารอัพเดต (News Update)


  • Pic01
    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสมของบริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์ อู่ทอง จำกัด จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมดี จึงอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง...

  • S01
    ผลการประเมินโรงเรียนนอกระบบ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก และดี ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณาบุรี เขต 2 โรงเรี...

  • M01
    พิธีรับประกาศนียบัตร วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูลแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 11 สิงหาคม 2559 กรมพัฒ...
Visitors: 64,422