ผอ.โรงเรียนปรีดาวิทย์บริจาคเงิน

อาจารย์ดวงพร รวมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดาวิทย์ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทให้กับโรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์

Visitors: 64,423