ติดต่อ-สอบถาม (Contact)

โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์

เลขที่ 1618/1 หมู่ 6 ถนน อู่ทอง-ด่านช้าง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 

Tel. 035-552724-6 Fax. 035-522665

คุณหมอทรงกิจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) โทรศัพท์ 081-9461131  E-mail songsuth@yahoo.com

 

Visitors: 64,423