แผนกเด็ก

 

      แผนกกุมารเวช มีเป้าหมายหลักในการดูแลเด็กทุกคน ให้มีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ให้เจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาการที่ดี

  
 
::บริการของแผนกกุมารเวช::
- ตรวจโรคทั่วไปในเด็ก ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันโดยการให้วัคซีน
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะโภชนาในเด็ก
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก

::Pediatrics Center::

    Our pediatrics center aims to take care of every children to have good physical and mental health and development

- 24 hours medical services for children

- Vaccine service

- Children nutrition advice

- Children taking-care advice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 64,423