บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (Diagnosis and Trearment Diseases)

โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์

(Vibhavadi Piyarasd Hospital)

      ให้บริการการตรวจโรคทั่วไป ทั้งสุขภาพร่างกายตรวจร่างกายประจำปี ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย

       Diagnosis and Trearment Diseases The annual health checkup. Counseling by health experts and medical equipment.

Visitors: 64,421