บ้านอายุรวัฒน์ (Home Care)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านอายุรวัฒน์

           บ้านอายุรวัฒน์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ทั่วไป พร้อมมีบริการทางการแพทย์ พยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างไกล้ชิด มีการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย

 

 

ประเภทผู้สูงอายุ

- ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

- รับดูแลผู้สูงอายุทั้งช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

- รับดูแลผู่ป่วยระยะพักฟื้น โรคเรื้อรังต่างๆ อัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์

- รับดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะสุดท้าย

- รับดูแลผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ แผลกดทับ

 

การให้บริการของโรงพยาบาล

- อาบน้ำเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า

- จัดยาและอาหารให้ตามอาการของผู้สูงอายุ

- การทำกายภาพบำบัด ดนตรีบำบัด

- ทำแผล ในผู้สูงอายุที่มีแผลกดทับ

 

กิจกรรมการให้บริการ

- จัดทำกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพทัวร์สุขภาพฝึกสมาธิ

- กิจกรรมการตรวจร่างกาย

- กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพบำบัด

- กิจกรรมการดูแลกิจวัตรประจำวัน ให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจ

 

         สอบถามอัตราค่าบริการได้ ที่เบอร์โทรศัพท์ 035-552724-6

 

::Home Care:: 

      provides services for elders. The services contain medical service, nursing with professional medical staffs. The services include nutrition advice, health advice and exercise.

 

::Elders Category:: 

- Ladies and Gentlemen who are 50 or more years-old.

- Capable or Incapable 

- Recovery patient such as paralyze and Alzheimer 

- Nasogastric/Orogastric intubation, Bed soreand Tracheostomy patient

 

::Services:: 

- Bathing and clothing 

- Provide meals and medicines according to individual specification 

- Physical therapy and musical therapy

- Bandage

 

::Activities:: 

- Health tour and meditation 

- Medical Examination 

- Health Treatment 

- Physical and mental recovery

 

For more information please call 035-552724-6

Visitors: 64,426