โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์ ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

รับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ

 

 
เปิดรับสมัครทุกวัน!!
Visitors: 64,426