ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

    สิทธิข้าราชการไทยเจ็บป่วยเบิกได้

      เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการและครอบครัว เพศชาย/หญิงอายุ 55 ปีขึ้นไป
โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ ยินดีมอบสิทธิประโยชน์ สำหรับข้าราชการและครอบครัว ท่านที่มีข้อเข่าเสื่อมและควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าซึ่ง โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ เป็นสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางได้

      Direct reimbursement of medical expenses For civil servants and their families Male / Female, age 55 years and older. Vibhavadi Hospital commemoration Rajyindee benefits. For civil servants and their families If you have osteoarthritis and should be treated by surgery, knee replacement is. Vibhavadi Hospital rat is seen private hospitals registered with the Comptroller's withdrawal.

 

    กรณีมารักษาพยาบาลตามปกติ และต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน

√  รักษาฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  √ ทางโรงพยาบาลจัดห้องพักพิเศษคู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ระยะเวลาพัก 5 - 7 วัน)
** ข้าราชการท่านที่รอคิวเพื่อที่จะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่โรงพยาบาลรัฐ สามารถปรึกษาเพื่อที่จะรับสิทธิการรักษาได้

√ free treatment without the added expense √ The hospital held a special room without charge (Length of stay 5-7 days).

** If you are waiting for government officials to undergo knee replacement surgery at a public hospital. Can be consulted in order to get the right treatment.

Visitors: 64,424