ศูนย์ส่องกล้อง

 ศูนย์ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารและลำไส้โรงพยาบาลวิภาวดีปิราษฎร์

      ให้บริการตรวจโดยเครื่อง Gastroscope ที่ทันสมัย เพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติต่างๆของระบบช่องท้องและทางเดินอาหาร เช่น อาการปวดของช่องท้อง กระเพาอาหาร ทางเดินอาหาร ระบบลำไส้ หากเกิดความผิดปกติ เพื่อทำการรักษาได้รักษาอย่างทันเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 64,423