บริการรถพยาบาล (Ambulance Service)

ไม่ว่าจะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเจ็บไข้ได้ป่วย 

โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ มีบริการรถพยาบาล ที่มีเครื่องมือทันสมัย ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

Vibhavadi Piyarasd Hospital provides 24 hours ambulance service with efficient tools for safety.

 

Visitors: 64,426