สูตินรีเวช

 

           ให้บริการตรวจรักษาระบบต่างๆของร่างกายสุขภาพอนามัยสตรีทุกวัย ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยสาวจนถึงวัยหมดประจำเดือนโดยสูตินารีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ด้วยเครืืื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา

 ::บริการการรักษา::

- การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่

- การผ่าตัดมดลูก

- บริการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ เช่น ฝังยาคุมกำเนิด ทำหมัน ใส่ห่วงคุมกำเนิด รับประทานยา

- ตรวจร่างกายและปรึกษาก่อนแต่งงาน หรือวางแผนการมีบุตร

- การตรวจวินิจฉัยและการรักษามารดาและทารกในครรภ์

- การดูแลตั้งครรภ์ที่ทีความเสี่ยงสูง เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ ฯลฯ

- บริการตรวจรักษาโรคธาลัสซีเมีย

 

::Gynecologycenter::

      Our Gynecology Center provides medical services for all ladies- teenager to menopause by experienced and professional obstetrician with hi-technology tools to ensure safety and efficiency.

- Cervical Cancer and Ovarian Cancer check

- Cervical surgery

- Birth Control – contraceptive implant, intrauterine devices, sterilize or birth control pill

- Medical check and advice before marriage or childbearing advice

- Pregnancy check and treatment

- High-risk pregnancy treatment such as pregnancy with diabetic, high blood pressure heart disease

- Thalassaemia treatment

Visitors: 64,426